Open Base Transceiver Station

آموزش پیاده سازی شبکه سلولی خصوصی با OpenBTS

آموزش پیاده سازی شبکه سلولی خصوصی با OpenBTS

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که یک شبکه موبایل مخصوص سازمان خود داشته باشید . به نظر غیر ممکن می رسد ولی امکان پذیر است. نیازی که در اغلب شرکت هایی که پروژه های آن ها در مناطق محروم مخابراتی است احساس می شود . به عنوان مثال شرکت هایی که […]