مطالب آموزشی و بررسی های مرتباط با Open Base Transceiver Station

Open Base Transceiver Station
no-image

پیاده سازی شبکه سلولی خصوصی با OpenBTS

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که یک شبکه موبایل مخصوص سازمان خود داشته باشید . به نظر غیر ممکن میرسد ولی امکان پذیر است . نیازی که در اغلب شرکت هایی که پروژه های آنها در مناطق محروم مخابراتی است احساس می شود . به عنوان مثال شرکت هایی که در...