مطالب آموزشی و بررسی های مرتباط با Microsoft Lync

Microsoft Lync
no-image

پیش نیاز ها برای نصب نرم افزار مایکروسافت لینک

برای استفاده از سرویس لینک ۲۰۱۰ و یا ۲۰۱۳ نیاز است در شبکه سرویس های زیر مهیا باشد : Active Directory DNS DHCP CA (Certificate Authority)