سیستم تلفنی کدباز Asterisk

سیستم تلفنی Asterisk یک سیستم تلفنی Opensource و مبتنی بر تکنولوژی IP است . این سیستم بر روی سیستم عامل های مختلفی از جمله Windows ، Linux و .. قابل نصب است اما سازگاری بهتری با سیستم عامل لینوکس داشته و اغلب امکانات آن در نسخه مبتنی بر linux آن قابل پیاده سازی و فعال سازی است .

کنفرانس تلفنی High Definition در Asterisk 1.10 به چه صورت است؟

کنفرانس تلفنی High Definition در Asterisk 1.10 به چه صورت است؟

قابلیت کنفرانس تلفنی HD در نسخه ۱٫۱۰ سیستم تلفنی Asterisk مطمئنا یکی از انگیزه های کاربران تلفنی برای Upgrade کردن سیستم تلفنی Asterisk خود خواهد بود . با استفاده از قابلیت کدک G.722 و بهره گیری از گوشی های High Definition در نسخه های قبلی Asterisk نیز شما می توانستید یک تماس یا کنفرانس HD […]