فعالسازی Cookies

  • لطفا cookies را در مرورگر اینترنت خود فعال کنید

cookies چه هستند؟

Cookies بسته های کوچکی از اطلاعات هستند که به ما اجازه میدهد تشخیص دهیم شما قبلاْ از سایت ما بازدید کرده اید. سپس ما میتوانیم سایت را بر اساس علائق شما تنظیم کنیم. شما باید با انجام تنظیمات در مرورگر وب خود اجازه دهید تا cookie ها به سایت ما ارسال شوند.

فعالسازی CookiesInternet Explorer 7.x

 1. IE را اجرا کنید

 2. منوی Tools و سپس Internet Options را کلیک کنید

 3. بخش Privacy را کلیک کنید

 4. Advanced را انتخاب کنید

 5. این گزینه را تیک بزنید Override Automatic Cookie Handling و همچنین این گزینه را Always accept session cookies

 6. روی OK کلیک کنید

 7. دوباره روی OKکلیک کنید

 8. IE را ببندید و باز کنید

Mozilla/Firefox

 1. روی منوی Toolsکلیک کنید

 2. روی Options...کلیک کنید

 3. روی Privacyکلیک کنید

 4. بخش Cookies را باز کنید

 5. گزینهEnable cookies و Accept cookies normally را تیک بزنید

 6. گزینه Ok را کلیک کنید