با سلام
من یک داخلی درست کردم ولی به هیج softphone وصل نکردم، حال زمانی که به اون داخلی زنگ میزنم میخوام به کنفرانس یا یک داخلی دیگر انتقال پبدا کند