سلام تلفن مدل 7965 و 7962 هر دو رو از طریق کد 3491672850*#
ریست کردم ولی دیگه گوشی بوت نمیشه چیکار باید بکنم ممنون میشم جواب بدین