بعضا مشاهده شده است که با آیپیفون های گرند استریم نمیتوانند بعضی از فیوچر کدها را بگیرند. به عنوان مثال با آیپیفون های گرند اگر امکان Call Pickup جواب ندهد کافیست در تنظیمات گرند استریم وارد منوی Call Setting شده و قسمت Dial Plan را به صورت زیر تعریف نمایید .
{ x+ | *x+ | *xx*x+|**x+ }