Salam*..Baraye proje hayi dar hadde 30 extension bayad az che version cme*
Roye che version ios behtare estefade konim?*Hamintor maghroun be sarfe tarin router ?baraye in kar