با سلام و خسته نباشید
وقتی تلفن های Cisco را روی یک شماره موبایل forwardمی کنیم زمانی که از تلفن های داخلی زنگ می زنند همه چیز درست کار می کند و شماره موبایلی که forward شده زنگ می خورد ولی اگر از تلفن های بیرون از سازمان زنگ بزنند به IVRمنتقل می شود و به هیچ عنوان موبایل زنگ نمی خورد.
با تشکر از راهنمایی شما