شرکت palosanto به عنوان ارائه کننده مجموعه elastix گواهی سازگاری با گیت وی های شرکت Synway را صادر کرد.
شرکت Synway دارای محصولاتی از جمله گیت وی های VoIP و کارت های دیجیتال و آنالوگ با پیکربندی بسیار متنوع است.
http://elastix.org/index.php/en/comp...-gateways.html