سلام
کسی تا به حال با echo شدید در این گیت وی ها رو به رو شده؟
اگه داشته مشکلش رو تونسته رفع کنه؟