سلام
دوستان برای آشنایی با امکاناتی که یکپارچه سازی Lync با Microsoft Exchange در اختیاز افراد می دهد می توانند به لینک زیر مراجعه کنند.
http://kavatelecom.com/blog/category/microsoft-lync/