سلام
ما تازگی از یک سرور نرم افزاری که فکر می کنم هسته اش بر پایه استریسک و الاستیک می باشد و توسط یک شرکت راه اندازی شده است استفاده می کنیم. گوشی های مورد استفاده نیز یالینک می باشند. مشکلی که...