قابلیت کنفرانس تلفنی HD در نسخه ۱٫۱۰ سیستم تلفنی Asterisk مطمئنا یکی از انگیزه های کاربران تلفنی برای Upgrade کردن سیستم تلفنی Asterisk خود خواهد بود . با استفاده از قابلیت کدک G.722 و بهره گیری از گوشی های High Definition در نسخه های قبلی Asterisk نیز شما می توانستید یک تماس یا کنفرانس HD داشته باشید ولی در صورتی که یکی از طرف های کنفرانس تلفنی از گوشی های HD استفاده نکند این کیفیت کنفرانس تلفنی به SD تغییر پیدا می کرد که در نسخه ۱٫۱۰ این قابلیت وجود خواهد داشت که افرادی که با گوشی های HD وارد کنفرانس می شوند امکان شنیدن را به صورت HD و افرادی که از گوشی های عادی استفاده می کنند یک صدای Standard Definition را بشنوند .
برای مشاهده تلفن های آی پی برندهای مختلف به اینجا و برای مشاهده تلفن های خاص منظوره کنفرانس صوتی به اینجا مراجعه کنید .