این مقاله بخشی از مجموعه مقالات شرکت سیسکو می باشد که جهت عیب یابی، نگهداری و رفع مشکلات محصولات مدل تجارت کوچک ارائه گردیده است.

سوال : چگونه می توان اکو ناشی از خط PSTN را روی SPA3102 کاهش داد؟

پاسخ: تجربه اکو ناشی از خط PSTN یک مشکل رایج است، ناشی از تبدیل تماس آنالوگ به دیجیتال و بالعکس می باشد. این فرآیند منجر به تولید اکو می گردد. و باعث ایجاد تاخیری ۳۰ میلی ثانیه ای به تماس می شود که در ادامه به تولید اکو می انجامد.

(continue reading…)