راهنمای راه اندازی نیوراک


نحوه ی ارتباط الستیکس و گیت وی

سناریو :
سرور الستیکس از طریق یک گیت وی  HX  به خط شهری متصل شده است.
می خواهیم تنضیمات را به گونه ای صورت دهیم که داخلی های الستیکس بتوانند با داخلی گیت وی تماس بگیرند وبرعکس ودیگر اینکه داخلی های الستیکس  با گرفتن ۴۴ از خط شهری به بیرون تماس بگیرند.در ضمن هر کس از بیرون به این خط شهری تماس گرفت داخلی ۲۱۵ روی سرور الستیکس زنگ بخورد.

(continue reading…)


انتقال خط میان دو گیت وی FXO و FXS با برند New Rock

سناریو به این صورت می باشد که دو عدد گیت وی FXO4 و FXS4 با برند New Rock در یک بستر شبکه قرار داده شده است. حال قرار است چهار داخلی آنالوگ موجود بر روی گیت وی FXS4 بتوانند خطوط شهری موجود بر روی گیت وی FXO4 را آزاد کنند. حال در ادامه به نحوه انجام تنظیمات می پردازیم.

(continue reading…)


نحوه ی ارتباط پاناسونیک و الستیکس از طریق گیت وی

سناریو به شرح زیر می باشد:
یک سرور الستیکس داریم با آی پی: ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱

که از طریق یک گیت وی  HX با آی پی : ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱۲۸ به خط شهری متصل شده و از طرف دیگر به واسطه یک گیت وی MX با آی پی : ۱۹۲٫۱۶۸٫۵٫۱۲۹ به یک سرور پاناسونیک متصل شده است.
داخلی های الستیکس ۳ رقمی هستند و با ۲ شروع می شوند ، داخلی های پاناسونیک ۴ رقمی هستند و با ۱۱ شروع می شوند، داخلی FXS  گیت وی HX هم ۶۰۰ می باشد.
می خواهیم تنضیمات را به گونه ای صورت دهیم که داخلی های الستیکس بتوانند با داخلی های پاناسونیک تماس بگیرند و برعکس و اینکه داخلی های هر دو با گرفتن ۴۴ از خط شهری به بیرون تماس بگیرند.

(continue reading…)


تمامی حقوق مادی این وبلاگ مربوط به شرکت کاوا ارتباطات هوشمند می باشد.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress