نحوی کانفیگ ساده یک گیتوی fxo نیوراک و ارتباط آن با سرور الستیکس

Ramin

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد